Pomoc psychologiczna Kraków

Psychoterapia jest formą leczenia opartą na relacji dwóch osób(pacjenta i terapeuty). Jej celem jest poprawa
zdrowia i samopoczucia psychofizycznego.

Psychoterapia pomaga zrozumieć wpływ wydarzeń z przeszłości oraz wpływ relacji z najbliższymi osobami na kształtowanie się osobowości i sposobu doświadczania siebie i innych.

Nasza praca terapeutyczna opiera się na teorii psychodynamicznej. Wywodzi się z psychoanalizy Zygmunta Freuda, polega na analizowaniu psychiki pacjenta poprzez rozmowę.
Istotne jest więc zaangażowanie pacjenta i jego aktywność, gdyż to właśnie relacja terapeutyczna jest czynnikiem leczącym.
W oparciu o nią staje się możliwe analizowanie świadomych jak i nieświadomych motywów zachowań, sposobu funkcjonowania, sposobu rozumienia siebie, otaczającego świata. Jest to przestrzeń na rozpoznawanie konfliktów wewnętrznych, uczuć, pragnień - wszystkiego tego co jest przyczyną objawów i cierpienia.