Grupy terapeutyczne
Terapia DDA Kraków
ANNA MAŁYGA
Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
Kształcę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Pomagam m.in. osobom zmagającym się z lękiem, depresją, problemami psychosomatycznymi, zaburzeniami osobowości. Pracuję z ludźmi znajdującymi się
w kryzysie, przeżywającymi trudności w relacjach z innymi, doświadczającymi różnego rodzaju blokad i zahamowań w rozwoju osobistym. Prowadzę psychoterapię uzależnień, osób identyfikujących u siebie "syndrom DDA".
Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej
i grupowej dorosłych w nurcie psychodynamicznym.
Regularna superwizja kontroluje jakość mojej pracy w sposób wymagany przez kodeks etyczny obowiązujący psychoterapeutę.

Poza psychoterapią moje zainteresowania skupiają się wokół fotografii, pracy na obrazach.
Psychoterapia psychodynamiczna Kraków
ANETA SAMBORSKA
Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii uzależnień

Ukończyłam całościową Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (KCP), jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Oba kierunki wykształcenia wykorzystuję na codzień w pracy z osobami dorosłymi, które zmagają się z problemami emocjonalnymi, lękiem, depresją, impulsywnością, doświadczają trudności w relacjach z innymi, znalazły się w kryzysowej sytuacji, bądź szukają odpowiedzi na pytania:
Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji licencjonowanych superwizorów PTP.