Zakres pomocy

Terapia uzależnień Kraków

Obszary pracy psychoterapeutycznej

Ofertę pomocy kierujemy do wszystkich osób, które:

 • znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej, czują się bezsilne i nie wiedzą, co dalej robić.
 • cierpią z powodu nieustannego niepokoju i lęku o siebie albo najbliższych.
 • czują się przygnębione i doświadczają ciągłego uczucia pustki.
 • są niezadowolone z siebie i poszukują celu w życiu.
 • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji.
 • nie radzą sobie ze stresem, w związku z tym rezygnują z podejmowania różnych aktywności życiowych.
 • cierpią z powodu przeszłych, bolesnych wydarzeń.
 • cierpią z powodu natrętnych myśli i wspomnień.
 • przeżywają problemy osobiste, małżeńskie i rodzinne.
 • mają trudności ze zrozumieniem i wychowywaniem swojego dziecka.
 • mają problemy z odżywianiem (zaburzenia jedzenia).
 • są osobami nadużywającymi bądź uzależnionymi od alkoholu, narkotyków.
 • źyją z osobą uzależnioną od alkoholu.
 • identyfikują u siebie syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
 • chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie oraz rozwijać swoje możliwości osobiste i zawodowe