Grupy terapeutyczne:

Gabinet psychoterapii psychodynamicznej Kraków

Oferta warsztatowo-treningowa:

 • Trening asertywności.
 • Trening radzenia sobie ze stresem.
 • Warsztat relaksacyjny.
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji:
 • - radzenie sobie ze złością i gniewem
  - radzenie sobie z lękiem
  - „jak przeżyć smutek”
  - warsztat radości
 • Warsztat poświęcony rozwiązywaniu problemów.
 • Warsztat konstruowania mapy wartości i celów życiowych.
 • Warsztat pracy nad poprawą samooceny.

Warsztaty i treningi odbywają się w soboty oraz w piątki w godzinach popołudniowych. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się drogą telefoniczną lub mailową.